Water

februari 12, 2012 in

Water? Zeg jij:Water? Hoog water? Wat zeg je?
Je zegt: Er komt plotseling hoog water in de rivier. De Waalkade loopt onder, het water stroomt van buiten het museum binnen, niemand kan het tegenhouden, de watermassa golft over de drempels. De Waal neemt bezit van de onderverdiepingen
van de Stratenmakerstoren. Ja, water zoekt altijd het

laagste punt.

Noud Bles

Uit: Faust aan de Waal, in: Het Anatomisch Museum en andere verhalen