Sta stil wandelaar

Sta stil wandelaar en bedenk:
meer dan vier eeuwen heeft Nijmegen
behoord tot het rijk der Romeinen,
uit die wereld liggen hieronder de resten
van tufstenen muren. Gebouwd aan de oever
der Waal in het grijze verleden.
Zij stellen ons de vraag:
Hoe was het toen in de stad van vandaag?

J.E. Bogaers

Locatie: muur naast Besiendershuis, Steenstraat.
J.E. Bogaers, destijds hoogleraar provinciale archeologie aan Katholieke Universiteit Nijmegen, stelde de tekst op die is aangebracht op de zijmuur van in 1985 gebouwde woningen. Dit ter herinnering aan een Romeinse stadsmuur die op deze locatie is blootgelegd en later opnieuw met zand is bedekt. De aanhef ‘Sta stil, wandelaar’ is ontleend aan de aanhef van opschriften op Romeinse grafmonumenten die de Romeinen langs de openbare weg plaatsten.
(Dank voor info aan Leen Dresen en Louis Swinkels.)