Dit is een historisch ogenblik

Tot de weinige bewoners van Nijmegen,
die de nacht van 9 op 10 mei 1940 wakend
hebben doorgebracht, behoren de heer
Hans Triebels en ik. Wij hadden afgesproken
om samen te gaan rijsttafelen in ‘Germania’,
een restaurant aan het Keizer Karelplein, dat nu
‘Normandie’ heet: een naamsverandering,
waarin de gehele oorlog besloten ligt.

Dit is een fragment van Godfried Bomans uit Ontluisterde mei 1940, een bundel waarin dertien auteurs terugblikken op de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Andere auteurs van wie verhalen zijn opgenomen in deze verzameling – verschenen op initiatief van P.E.N.-centrum Nederland – zijn onder anderen Elisabeth Augustin, Sjoerd Leiker, Maurits Mok en Johan Fabricius.

Godfried Bomans (1913 – 1971) studeerde van 1939 tot 1943 in Nijmegen wijsbegeerte en psychologie. Het is hier dat hij een van zijn meest succesvolle boeken schrijft Erik of het klein insectenboek, dat inmiddels aan zijn 60e druk toe is. In 1936 was al verschenen De memoires of gedenkschriften van Mr. P(ieter) Bas, waarmee Bomans door de critici over het algemeen begroet werd als een aanstormend talent. Maar zij hadden wel moeite met de “bundeling van losse, onderling weinig samenhangende schetsen”, zoals Anton van Duinkerken schreef.
Bomans ontwikkelde zich tot een geliefd schrijver en columnist (De Volkskrant), maar maakte later ook faam als medewerker aan tal van radio- en tv-programma’s. Vele decennia is hij zeer succesvol geweest, maar na midden jaren ’70 is de belangstelling voor hem in tamelijk snel tempo gedaald.
Zijn bibliografie omvat tientallen romans, verhalen, toneelstukken en essays.

De in het fragment genoemde Hans Triebels (1912-2006) is een vriend van Bomans. De latere musicoloog en pianist is ondermeer bekend van zijn radiovoordrachten met toelichting op de piano voor de AVRO.

De tekst van Bomans is aangebracht op een raam van de Rabobank aan de zijde van de Bisschop Hamerstraat. De Bank is gelegen op de plaats waar het restaurant uit het citaat heeft gestaan.

Bron
Godfried Bomans e.a.: Ontluisterde mei 1940, Uitgeverij De Brug-Djambatan, 1960

Voor meer informatie zie hier