Wij stappen door de nachtelijke verwoeste stad

Wij stappen door de nachtelijke verwoeste stad, op zoek naar Marieken. Het Marieken waar wij onderdak vinden, is een beetje door haar beste jaren heen. Nog heeft ze prachtige oogen, maar de lippen zijn al wat verslenst. Haar handen beven. O Marieken van Nijmegen.

De tekst van dit baken werd gekozen door Bert Vanheste (1937 – 2007), eminent Boonkenner en lid van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen. Het fragment staat in de oorlogsreportage van L.P. Boon, Holland door de vóór-ruit van de autobus heen, verschenen in 1945. De reportage werd herdrukt in: Louis Paul Boon. Hij was een zwarte en andere reportages. Het baken werd in 2007 onthuld op de muur van de Arsenaalplaats tegenover het Vlaams Arsenaal, het gebouw dat zijn herbestemming aan Bert Vanheste te danken heeft.

Louis Paul Boon (1912 – 1979), Vlaams schrijver, dichter, columnist en kunstschilder, werd bij herhaling bekroond onder andere met de Constantijn Huygensprijs, de Driejaarlijkse Staatsprijs van België en de Multatuliprijs. Vele jaren was hij kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur.

Volgens sommigen is het thema in zijn werk het anarchisme, volgens anderen het individualisme, terwijl ook de twijfel, het relativisme en het pessimisme genoemd worden. De constante in het werk van Boon is die van het individu op zoek naar vrijheid en geluk, voortdurend in conflict met de maatschappij. De meeste van Boons personages berusten uiteindelijk in het klein geluk. Een niet onbelangrijk motief in zijn werk is het Lolita-motief: het ongerepte jonge meisje, waarin verval en vergankelijkheid in potentie aanwezig zijn en waarin de dualiteit van seksuele drift en onaantastbare puurheid wordt uitgedrukt. Misschien ligt dit wel ten grondslag aan de hierboven geciteerde tekst.

Boon was soldaat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Zijn ervaringen als krijgsgevangene vormen het materiaal voor zijn debuut Mijn kleine oorlog (1947). Hij schreef belangrijke romans als De voorstad groeit (1942), Vergeten straat (1946) en De Kapellekensbaan (1953).

 

 

 

 

 

 

Bron
Louis Paul Boon. Hij was een zwarte en andere reportages. Bezorgd door Jos Muyres. Maastricht, 1986.

Voor meer informatie zie hier