Scheveningen, 27 januari 1942

Er was eigenlijk geen cel voor mij klaar. Maar er is ook niet veel aan klaar te maken. Een kruik met water kreeg ik, een handdoek en nog een doekje om wat schoon te maken of als servet, dat weet ik niet. Omdat er was opgebeld, dat ik nog eten moest, kreeg ik een klein broodje, dat ook voor den volgenden morgen dienen moest en een tinnen beker met tapte-melk, op tafel stond een tinnen waschbakje met water, op het bed – een stroozak twee dekens, ik moest me maar zien te redden. Hoewel het licht op de andere cellen om acht uur uitgaat, zou men mijn licht nog even aanlaten, een halfuur langer.

Direct nadat de Radboud Universiteit op 31 mei 2022 de heiligverklaring van voormalig hoogleraar en verzetsheld Titus Brandsma heeft gevierd, is zijn literair baken in de Nijmeegse binnenstad onthuld. Het heeft een plaats gekregen bij de Titus Brandsma Kapel aan de Kroonstraat (Doddendaal). Huub Welzen, Prior Provinciaal van de Nederlandse Provincie der Karmelieten, heeft het baken onthuld na een kleine voordracht en na enkele liederen door de Gregoriaanse schola Karolus Magnus.

De tekst van het baken schreef Brandsma in zijn cel in de Scheveningse gevangenis een week na zijn arrestatie op 19 januari 1942. De Duitse Sicherheitsdienst (SD) had de hoogleraar opgepakt wegens zijn in de ogen van de bezetter ondermijnende activiteiten. In publicaties, lezingen en colleges wees hij op de gevaren van nazisme en rassenhaat en veroordeelde hij anti-joodse maatregelen. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn bezoek aan redacties van kranten en uitgevers ten einde niet mee te werken aan door de bezetter opgelegde voorschriften.

De gevangeniscel ervoer hij als zijn kloostercel in het karmelietenklooster dat gelegen was in Doddendaal. Zo blijkt uit zijn geschriften die uit de gevangenis gesmokkeld en al in 1944 gepubliceerd zijn onder de titel Mijn cel. Dagorde van een gevangene. Dichtbij de locatie van het voormalige klooster is in 1960 de Titus Brandsma Kapel gebouwd. Het is een passende locatie voor dit literaire baken ook omdat de kapel gebouwd is naar de vorm van de cel waarin hij in Dachau tot zijn dood in 1942 verbleef.

Bron
Zie hier

Voor meer informatie Zie hier