Halverwege Hibernia

Halverwege Hibernia en de Tigris strijken de lange eeuwen voorbij Valkhof en Noviomagi. De as van het brandende stadshart verwoei bij de Klingklang, maar Vrede verlichtte hier de woeste gronden, en waar de bijlen zwijgen en ’t sprakeloze stof nu verstomt, stroomt glorierijk weer zeewaarts de Waal.

H.H. ter Balkt

Locatie: Hessenberg