Eerst schone sokken

Maar eerst moest ik schone sokken zien te versieren. Die van gisteren wou ik niet weer aan en die voor vandaag lagen thuis naar Dobbelman te geuren. Ik waste ze wel met Dreft, maar als ik ze van de lijn haalde roken ze alweer naar Dobbelman. In Nijmegen ruikt alles naar Dobbelman, vooral bij windstil weer

In de Castellastraat, midden op het Dobbelmancomplex in Nijmegen, is op 8 april 2022 het literaire baken van Megchel J. Doewina onthuld. De betreffende tekst is een fragment uit Paso Doble (1987). Deze vrolijk geschreven roman, die begint op de tribunes van het Goffertstadion tijdens een wedstrijd van NEC, heeft in de hoofdrollen twee elkaar en voetbal minnende vrouwen.

Gastspreker bij de onthulling was Herman Simissen, historicus en publicist, die ook een zekere voorliefde koestert voor boeken waarin sport in het algemeen, en voetbal in het bijzonder, een rol speelt. Zo maakte hij kennis met het werk van Megchel J. Doewina door een verhaal van haar in De Bal, een bundel ‘berichten van het voetbalveld’. Dit verhaal werd ook opgenomen in Juttekop. Met deze verhalenbundel van Doewina was zijn belangstelling voor haar werk gewekt, waaronder Paso Doble.

 

Simissen sloot zijn praatje, tevens lofrede, te mooi af om het laatste deel hier niet in zijn geheel op te nemen.
Paso Doble is een uiterst geestige roman die naar mijn stellige overtuiging veel meer bekendheid en veel meer lezers verdient. Om een vergelijking te maken: het tegenwoordig alom geprezen boek De Geschiedenis van mijn Seksualiteit van Sofie – inmiddels Toby – Lakmaker doet denken aan Paso Doble. Beide boeken zijn komisch, soms zelfs hilarisch, maar met een serieuze ondertoon, beide gaan over vrouwenliefde, en filosofie en voetbal zijn belangrijke elementen in beide boeken. Het is daarom te hopen dat het onthullen van dit Literaire Baken een goede voorzet zal zijn voor een hernieuwde belangstelling voor Paso Doble en voor het werk van Megchel J. Doewina in het algemeen, niet alleen hier in Nijmegen, maar ook daarbuiten.”

“Ten slotte: deze locatie. Dobbelman speelt nu niet direct een belangrijke rol in Paso Doble en heeft geen bijzondere betekenis voor het verloop van het verhaal, maar het verschijnsel dat Doewina beschrijft zal veel geboren Nijmegenaren bekend voorkomen: de geur van vers geproduceerd wasmiddel die op sommige dagen boven de stad bleef hangen toen hier nog de fabriek van Dobbelman stond. Evenmin als Harry Schellekens, in de jaren zeventig doelman van NEC, komt de geur van Dobbelman boven de stad voor in enig ander boek in de Nederlandse literatuur. Daarmee is het niet minder dan terecht dat dit Literaire Baken juist hier wordt onthuld.”

Bron
Megchel J. Doewina, Paso Doble, Uitgeverij Furie, Amsterdam, eerste druk (1987); uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, tweede druk (1988); uitgeverij Flush, Nijmegen, derde druk (1996) (roofdruk)

Voor meer informatie zie hier