BETHLEHEM

Een heuvel tilt je uit het leven van de oude Waalstad
in de stilte. Smal is de doorgang naar het laatste pad,
hemelhoog het huis. Wie over zijn genadedrempel raakt
ontwaart de zachte dood die korte metten met je maakt.

Hier begonnen dominicanessen missiewerk te plegen,
in het arme kind van de benedenstad dat van Bethlehem
verzorgend van de bakermat tot aan het openbare leven.

Nu ontfermen leken zich over de mens die er zijn heden
met het eeuwige verwisselt, al maar reizend in zijn bed
van wie hij is geweest naar waar hij straks zal wezen.

Boven kijk je op de brug uit die het brede water overspant.
In een ommezien zul je verdwijnen naar de laatste overkant.

Toorops engelen geven vrijgeleide, het Gedenkboek baart
je naam wanneer de klok luidt en je Bethlehem uit vaart.

 

Het gedicht Bethlehem schreef Victor Vroomkoning op verzoek van Hospice Bethlehem te Nijmegen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan. Dit baken op een buitenmuur van het Hospice aan de St. Antoniusplaats 10, bevat ook de mededeling:

Ter herinnering aan Piet Hooghof (1943-2009),
eerste voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem
en van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen.
Op zijn initiatief is dit baken gerealiseerd.

 Victor Vroomkoning, pseudoniem van Walter van de Laar (1938), schrijft voornamelijk gedichten. Hij debuteerde in 1983 met De einders tegemoet waarna een groot aantal bundels volgde. Het merendeel van zijn verzen staat in Ommezien, Gedichten 2008-1983 (2008). Hiertoe behoren ook de gedichten die hij onder het heteroniem Stella Napels schreef. Zijn gedichten zijn vaak gebloemleesd. Nogal wat zijn in opdracht geschreven, in de openbare ruimte gerealiseerd of in samenwerking met kunstenaars tot stand gekomen. Vroomkoning was stadsdichter van Nijmegen van 2006 tot 2008. In zijn lange epische gedicht Dodemont, waarin Awater en Het Uur U van Martinus Nijhoff doorklinken, verhaalt hij over (de tragiek van) de eeuwige onbekende soldaat in het decor van de Nijmeegse historie.

Het gedicht Vuilniszakken, uit Echo van een echo (1990) hoort inmiddels tot de canon van de Nederlandstalige poëzie. Zijn gedichten werden herhaaldelijk onderscheiden onder andere met de Pablo Nerudaprijs (1983) en de Karel de Groteprijs (2006), oeuvreprijs van de Gemeente Nijmegen.

Vroomkoning is sinds 1983 actief in de Nijmeegse letteren. Hij was redactielid van het Literair Café 0’42, was voorzitter van de BN-/voorheen SNS-literatuurprijs en jurylid van De Kunstbende. Sinds de oprichting is hij redacteur bij het Vlaams Cultureel Kwartier. Hij vertegenwoordigt de letteren in het Stedelijk Netwerk Nijmegen.

 

 

 

 

 

 

Bron
Victor Vroomkoning, Ommezien, Gedichten 2008 – 1983, De Arbeiderspers, Amsterdam 2008

Voor meer informatie zie hier