Anton van Duinkerken

Pieter Bondamplein

Anton van Duinkerken, Doch wie de dichter kennen wil